Wat is een scada systeem?

SCADA systeem

SCADA is een afkorting voor Supervisory Control and Data Acquisition. Zoals de afkorting al impliceert is het een systeem dat wordt gebruikt voor bediening en gegevensverzameling. SCADA wordt gebruikt in industriële toepassingen en zien we toegepast worden in diverse sectoren, zoals de energie-, olie- en gasindustrie, maar ook in de productiesector en bijvoorbeeld waterbehandeling. De analyse en visualisatie vanuit bronnen als sensoren, PLC’s en overige apparaten is een belangrijk instrument voor het monitoren en bedienen van processen met hoge complexiteit. SCADA-systemen hebben niet zelf de logica voor het daadwerkelijke besturen van de processen, want dat gebeurt in de PLC’s waarmee de SCADA-systemen communiceren.

De verschillende componenten van het SCADA-systeem

Het SCADA-systeem bestaat uit vier belangrijke componenten: de gegevensverzameling, de gegevensopslag, de gegevensanalyse en visualisatie met bediening. De verkregen gegevens uit de bronnen worden real-time verwerkt en opgeslagen in een database. Gegevens in de database worden gebruikt voor de analyse van historische gebeurtenissen. De voornaamste taak van de gegevensanalyse is het voorkomen en detecteren van afwijkingen in het proces. Wanneer zo’n situatie zich voordoet onderneemt het systeem acties zoals alarmsignalen verspreiden of op eigen voet beslissingen nemen. Om de operator te laten meekijken biedt het SCADA-systeem een grafische interface. Met dashboards, grafieken en bedieningsschermen kunnen zij het proces monitoren en ingrijpen waar nodig.

SCADA-systemen bestaan uit een verzameling computers die via het netwerk met elkaar en met de procesbesturing communiceren. Een typisch SCADA-netwerk bestaat uit een visualisatieserver, databaseserver en vaak meerdere viewer stations waarop de operators het proces bedienen.

De voordelen van SCADA

SCADA-systemen zijn flexibel omdat het kan worden aangepast aan specifieke behoeften. Er kunnen verschillende soorten sensoren en PLC’s worden geïntrigeerd. Ook de interface kan naar wens worden ingericht.

De meerwaarde in het gebruik van SCADA is de totale controle dat het biedt. Operators kunnen snel en adequaat reageren op potentiële problemen in het proces. Door deze in een vroeg stadium te tackelen wordt bijgedragen aan de kwaliteit van het product dat in het proces wordt gemaakt. Doordat problemen in het proces vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en de operator hierop kan anticiperen of ingrijpen kan dit kostenbesparend werken. Al met al is SCADA dus een krachtig systeem voor de monitoring van real-time werking van processen in allerlei industrieën.

SCADA en PLC in de industrie

SCADA en PLC’s zijn nauw verbonden aan elkaar. De PLC stuurt de machines in een productieproces aan, terwijl SCADA-systemen de gegevens van deze werking verzamelt en inzichtelijk maakt voor operators. Kortom, de link tussen PLC en SCADA is essentieel in de industriële automatisering. Ze dragen beide hun steentjes bij aan het beheer en de optimalisatie van processen.

Technische trainingen

Leer met de technische trainingen bij de IA Professionals Academy hoe je een PLC kan programmeren en hoe je hiermee interacteert met visualisatie en bediening.

Specifieke trainingsbehoeften?

Mist u nog trainingen in het bovenstaande overzicht. Bekijk op onze PLC trainingspagina alle trainingen of neem contact op met een van onze trainers voor de mogelijkheden. 

Marc Waarle

Marc Waarle

TRAINER & ACADEMY COÖRDINATOR

Maarten Bulsink

Maarten Bulsink

BUSINESS UNIT MANAGER ZUID

Stefan Schriek 

BUSINESS UNIT MANAGER ALMERE

Nikki Reuvers

Nikki Reuvers

JOBCOACH & BEGELEIDING EN TRAINER