Wat is een datasbase? 

In de wereld van de industriële automatisering spelen databases een cruciale rol. Ze fungeren als een betrouwbaar fundament waarop systemen, processen en gegevens kunnen worden georganiseerd en beheerd. Het is een georganiseerde verzameling van gestructureerde gegevens die elektronisch kunnen worden opgeslagen en opgevraagd. Zie het als een virtueel archief. Deze kunnen tot grote hoeveelheden aan informatie efficiënt organiseren. Zo is het voor gebruikers, maar ook toepassingen zeer toegankelijk.

Database in de industriële automatisering

In de context van industriële automatisering spelen databases een essentiële rol bij het beheren van gegevens die verband houden met processen, apparatuur en productie in een fabrieksomgeving.  In industriële omgevingen worden enorme hoeveelheden gegevens gegenereerd door sensoren, actuatoren en andere apparaten. Databases worden gebruikt om deze gegevens vast te leggen en op te slaan. Dit stelt operators en engineers in staat om historische gegevens te analyseren, trends te identificeren en potentiële problemen te voorspellen. Dit noemen we data-acquisitie en -opslag.

database

Procesbeheer

Voor de procesbeheer kan een database gebruikt worden voor procesparameters, denk aan temperatuur, druk en stroom. Hiermee bewaken operators de werking van een proces. Ook kunnen veel fabrikanten aan de hand van een database nauwkeurig hun productieproces verzorgen. Gegevens, zoals productieorders, planningsschema’s, voorraadbeheer en kwaliteitscontrole kunnen op een gestructureerde wijze worden opgeslagen. De doorlooptijden worden verkort en de productkwaliteit gewaarborgd.

Historische Gegevens

In de fabrieksomgeving gaat ook wel eens wat stuk. Het is dan aan reparatie toe. Ook hiervoor kan een database van pas komen. Ze kunnen namelijk informatie over onderhoudsschema’s, reserveonderdelen en foutmeldingen bevatten. Zo kan een reparatie goed worden uitgevoerd, maar bovenal preventief onderhoud worden uitgevoerd. Hiermee minimaliseer je de stilstand van machines.

Het gebruik van een database in industriële automatisering gaat dus gepaard met verschillende voordelen, waaronder:

  • Gegevensintegriteit
  • Snelle gegevensverwerking:
  • Schaalbaarheid

Een database is een grondbeginsel waarop fabrikanten kunnen vertrouwen bij het organiseren, analyseren en beheren van gegevens gerelateerd processen, apparatuur en productie. Het belang van een database in industriële automatisering zal alleen maar toenemen naarmate technologieën zoals het Internet of Things (IoT) en big data-analytics verder evolueren en groeien.

Leer dus vandaag nog bij de IA Professionals te werken met een database. Zo kun je de output van tabellen verwerken tot nuttige input in je productieprocessen. Met Structured Query Language ga je de gegevens in de database begrijpen, beheren en in positieve zin manipuleren.