safety en Security trainingen

Safety en Security. Twee thema’s die te vaak onderbelicht zijn gebleven. Bij de IA Academy kun je met trainingen over Cyber Security en Safety PLC’s de veiligheid binnen je projecten waarborgen.

Training Safety systems engineering

Safety First!

Leer meer over de noodstoppen van machines en hoe je de industriële processen veiliger kunt maken. Want als engineer staat je veiligheid voorop. 

Cybersecurity training

Een echte cybersecurity opleiding volgen kost veel tijd voor engineers. Bij de IA Academy hebben we daarom deze training die je als engineer inzicht geeft in hoe je IT en industriële systemen goed kunt beveiligen. 

cyber security

Security en Safety

In de bovenstaande trainingen informeren we engineers over de veiligheidsvoorschriften binnen industriële systemen. Ze leren hier de veiligheid binnen al hun projecten te waarborgen. We belichten zowel cybersecurity als machine veiligheid in de security en safety trainingen. 

Cybersecurity

Cyberbeveiliging is een reeks technieken die worden gebruikt om computersystemen, netwerken en gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verstoring of vernietiging. Het is een belangrijk onderdeel van de hedendaagse digitale wereld. Het beschermd bedrijven, organisaties en individuen tegen kwaadaardige aanvallen. Cyberbeveiliging omvat een breed scala aan maatregelen. Denk hierbij aan het identificeren van potentiële bedreigingen en kwetsbaarheden in het systeem. Maar ook het implementeren van beschermende maatregelen om aanvallen te voorkomen. Hierdoor kan er snel gereageerd worden mocht er toch een aanval plaatsvinden. Tot slot omvat cyberbeveiliging ook het opleiden van gebruikers over het herkennen van potentiële bedreigingen en het nemen van passende maatregelen wanneer deze zich voordoen. Dit kan met de security en safety training van de IA Professionals Academy. 

Machineveiligheid

Machineveiligheid is de praktijk van het beschermen van mensen en apparatuur tegen mogelijke gevaren die samenhangen met het gebruik van machines. Het omvat het ontwerpen, bedienen en onderhouden van machines op een manier die de risico’s voor werknemers, operators en omstanders minimaliseert. Machineveiligheid is een belangrijk onderdeel van elk veiligheidsprogramma op de werkvloer.  Het helpt letsel door het gebruik van machines te voorkomen. Bovendien kan machineveiligheid de kosten in verband met ongevallen op de werkplek flink verlagen. Waar de productiviteit tegelijkertijd aanzienlijk wordt  verbeterd door ervoor te zorgen dat machines naar behoren functioneren. In onze security en safety trainingen leer je de veiligheid van het operaten van machines te waarborgen. 

 

Waarom security en safety trainingen?

Zoals hierboven toegelicht: 

  • Kans op letsel wordt gereduceerd
  • Gevoelige informatie wordt beschermd
  • Kostenverlaging omtrent ongevallen met machines
  • Productiviteit van machines wordt verbeterd