de IA Professionals Academy voor Hardware Engineers

Reeds jaren geleden is het trainingstraject genaamd IA Professionals Academy ontstaan vanuit de behoefte om (industriële) software programmeurs snel te laten doorgroeien tot volwaardige software engineers die breed inzetbaar zijn. De Academy in zijn originele vorm richt zich dan ook specifiek op de ontwikkeling van software engineers.

Na het succes van deze vorm van bijscholing en training van junior engineers is met die kennis ook een vergelijkbaar trainingstraject ontwikkeld voor elektrotechnische engineering. Hoewel het vakgebied van de hardware engineer op heel veel vlakken anders is dan die van software engineering, zijn er veel vergelijkingen te ontdekken. Projecten omtrent elektrotechnisch ontwerpen van machine- en procesbesturing worden steeds complexer en er worden steeds meer skills vereist van de engineer. De IA Professionals Hardware Academy voorziet hierin.